Referencie

Najlepšou referenciou každého obchodného partnera je jeho spokojný klient. Taký sa aj opätovne vracia k ďalšej spolupráci. S mnohými klientami spolupracujem už dlhdobo. S niektorými, ktorým poskytujem daňovoporadenské služby prostredníctvom spol. NOTAX v.o.s. spolupracujem už viac ako 10 rokov.

Medzi takýchto klientov patria napríklad:

  • MILSY a.s. Bánovce nad Bebravou
  • DE-S-PE s.r.o. Prievidza
  • ARTRA s.r.o. Oslany
  • CODES CREATIVE STUDIO s.r.o. Bratislava

Do môjho portfólia auditovaných klientov patria nielen výrobné a obchodné podniky, ale aj poľnohospodárske družstvá so svojou špecifickou problematikou a taktiež neziskové organizácie poskytujúce verejno prospešné služby.