0

Od 1. 1. 2014 nastali dosť významné zmeny v daňových zákonoch a iných zákonoch týkajúcich sa podnikania v SR.

Pokračuj v čítaní

0

Novela prináša viaceré kľúčové zmeny v zdaňovaní služieb vyplývajúce z úpravy miesta dodania služby, predovšetkým, čo sa týka fakturácie za cezhraničné služby. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH poskytnutím / nadobudnutím väčšiny cezhraničných služieb bude viesť k častejšej aplikácii mechanizmu samozdanenia a hláseniu služieb prostredníctvom mesačných Súhrnných výkazov.

Pokračuj v čítaní

0

V nadväznosti na tieto zmeny platitelia DPH od 1.7.2009 preukazujú vývoz tovaru výlučne colným vyhlásením v elektronickej podobe.

Pokračuj v čítaní