Ekonomické poradenstvo

Tieto služby poskytujem hlavne prostredníctvom spol. NOTAX v.o.s, ktorej som jedným zo spoločníkov.
Služby:

  • Finančno-ekonomická analýza podniku
  • Transformácia (vznik) spoločnosti
  • Likvidácia spoločnosti, resp. príprava na konkurz
  • Podnikateľský zámer (Business plan)
  • Správa o stave spoločnosti (due diligence)
  • Vnútropodnikové účtovné smernice
  • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva