0

Od 1. 1. 2014 nastali dosť významné zmeny v daňových zákonoch a iných zákonoch týkajúcich sa podnikania v SR.

Newsletter obsahuje informácie

  • Novela daňového poriadku
  • Elektronická komunikácia od 1. 1. 2014
  • Novela zákona o DPH
  • Novela zákona o dani z príjmu od 1. 1. 2014

Stiahnite si Newsletter 1/14

Komentáre sú uzavreté.