0

Ďaľšie dôležité zmeny. ktoré by sme mali mať v pozornosti od 1.1.2014

Pokračuj v čítaní

0

Od 1. 1. 2014 nastali dosť významné zmeny v daňových zákonoch a iných zákonoch týkajúcich sa podnikania v SR.

Pokračuj v čítaní