0

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Newsletter obsahuje informácie

  • Zmeny v odpisovaní lízingu
  • Zjednotenie odpisovania, predčasné ukončenie
  • Alikvótne mesačné daňové odpisovanie
  • Daňová strata

Stiahnite si Newsletter 2/12

Komentáre sú uzavreté.