0

Novela prináša viaceré kľúčové zmeny v zdaňovaní služieb vyplývajúce z úpravy miesta dodania služby, predovšetkým, čo sa týka fakturácie za cezhraničné služby. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH poskytnutím / nadobudnutím väčšiny cezhraničných služieb bude viesť k častejšej aplikácii mechanizmu samozdanenia a hláseniu služieb prostredníctvom mesačných Súhrnných výkazov.

Newsletter obsahuje informácie

  • DPH pri službách
  • Podmienky registrácie
  • Miesto plnenia pri služách do zahraničia
  • Súhrnný výkaz
  • Transférové oceňovanie

Stiahnite si Newsletter 2/09

Komentáre sú uzavreté.