0

Novela prináša viaceré kľúčové zmeny v zdaňovaní služieb vyplývajúce z úpravy miesta dodania služby, predovšetkým, čo sa týka fakturácie za cezhraničné služby. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH poskytnutím / nadobudnutím väčšiny cezhraničných služieb bude viesť k častejšej aplikácii mechanizmu samozdanenia a hláseniu služieb prostredníctvom mesačných Súhrnných výkazov.

Pokračuj v čítaní