0

Spôsob preukazovania vývozu pre platiteľov DPH. Počnúc dňom 1.7.2009 sa colné vyhlásenia pre colný režim vývoz podávajú len elektronicky. Elektronicky komunikovať s colnou správou možno len s použitím zaručeného elektronického podpisu. Často sa pýtate ako preukazovať vývoz keď nemáte JCD v papierovej forme.

Stiahnite si Newsletter 1/09

Komentáre sú uzavreté.